GK Lovret prijavio projekt Turske kule pod nazivom „PARK +“ na natječaj za urbanu algomeraciju Split

GK Lovret je danas dobio obavijest od Grada Splita, od više savjetnice za međunarodne i evropske fondove gđe. Jerkunice,  da predana prijava na javni poziv (projektna ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije) Grada Splita od 3. svibnja, 2016.g.  idući tjedan ide u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU  na daljnje smjernice za projekte koji su predani, te ćemo uskoro dobiti i više informacija za naš predani projekt.

16-01-PROJEKTNI ZADATAK ZA UREĐENJE PARKA MLADOSTI

karta GK Lovret

Prijavu možete pogledati ovdje.           Aglomeracija Split

11052526_936506123037836_3022069030201916992_n

Odgovor koji smo ranije dobili za prijavu projekta Turske kule pod nazivom „PARK +“ je ohrabrujući.

Citirano: “Najljepše zahvaljujemo na dostavljenoj odličnoj i potrebnoj projektnoj ideji i Vašem doprinosu u izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split!”

Istina je da za oživljavanje parka Mladosti – Turske kule i promocija Idejnog arhitektonskog rješenja pod nazivom “PArk +” nije nastala preko noći. Predloženi projekt je GK Lovret još u svibnju 2014 g. pripremio u svome četverogodišnjem programu  (program GK Lovret od 2014- 2018) i imao plan i program uređenja Turske kule u više faza i različitih izvora financijskih sredstava.

No da ne bude zabune kako neki tvrde, da su oni zaslužni sa sadašnje stanje, a akcije čišćenja  organizirana od strane organiziranih građana, moram napomenuti,  GK Lovret s planom i programom u suradnji s dr. Kalilićem koji je kotaru Lovret iznio prijedlog načina čišćenja,  zajedno s volonterima, službama Grada Splita i više gradskih poduzeća u 10 akcija očistili i uredili Tursku kulu.

Za to iznimno zalaganje GK Lovret je predložio Gradu Splitu kandidata Dr. Kalilića za osobnu nagradu grada Splita koji je i na kraju grad Split prepoznao kao vrijedan doprinos i dodijelio mu nagradu.

GK Lovret nije nakon čišćenja stao, već nastavio s daljnjim akcijama i po planu i programu naručio idejno rješenje uređenja parka kao sportsko rekreacijski centar, kao i maketu. Volonterskom radu za tu fazu se odazvala mlada arhitektica Vanda Trifunović koja je na kraju svog rada, koji je trajao više mjeseci, u organizaciji GK Lovret s njom i DAS (društvo arhitekata Split)  u dva navrata izvršio prezentaciju projekta pod nazivom „PARK +“  Turska kula sportsko rekreacijski centar u prostorima DAS-a.

Već ranije, a na početku spomenuto,  GK Lovret je predao i prijavu s projektom pod nazivom „PARK +“  u natječaju za urbanu aglomeraciju Split s predviđenim troškom za izradu dokumentacije u iznosu od 600.000,oo (šesto tisuća) kuna kao i procijenjenu vrijednost projekta  u iznosu između 10.000.000,oo (deset miliona)  i 50.000.000,oo (pedeset miliona) kuna.

Nakon pregleda pristiglih prijava i odluke Ministarstva nadamo se da će prijedlog projekta PARK+ biti prihvaćen kao društveno korisni projekt za strategijsko planiranje i razvoj grada Splita.

Siniša Jonjić,dipl.ing.

zamjenik predsjednika vijeća Gradskog kotara Lovret u Splitu