Gradski kotar Lovret poziva sve građanke i građane grada Splita kojima je Split u srcu, a ne u novčaniku, na javni prosvjed u subotu, 25.03.2017. u 11:55h na prostoru jedinstvenog prometnog poligona s južne strane Turske kule.

Gradski kotar Lovret poziva sve građanke i građane grada Splita kojima je Split u srcu, a ne u novčaniku, na javni prosvjed u subotu, 25.03.2017. u 11:55h na prostoru jedinstvenog prometnog poligona s južne strane Turske kule.

Otvoreno recimo:
NE poslovno stambenoj zoni (M2) na mjestu javnog parka (Z1)!
NE HGSS-u na navedenoj lokaciji!
DA Turskoj kuli kao sportskoj, rekreacijskoj, edukacijskoj zoni!

Zbog naše djece, budućnosti njihovog razvitka i sinergije s prirodom koja nam se svakodnevno otima i smanjuje, izađimo u subotu u 11:55h na Tursku kulu i sa 5-minutnim prosvjedom pokažimo kako se protivimo bilo kakvoj betonizaciji Turske kule koja je predviđena novim GUP-om!

Od 500 točkastih izmjena GUP-a, čak i samo jedna na štetu građana ne opravdava izglasavanje GUP-a na sjednici gradskog vijeća koja je zakazana za ponedjeljak 27.03.2017.g.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA