U subotu ponovno velika akcija čišćenja Turske kule

‘Zelena čistka’ će se obilježiti i u Splitu

‘Zelena čistka’, dan za čistiji okoliš koji se volonterskim akcijama čišćenja zelenih površina obilježava širom svijeta, ove će se subote u Splitu ‘proslaviti’ na Turskoj kuli. Dogovorena je, naime, zajednička akcija udruge JCI (Junior Chamber International – ogranak Split), GK Lovret i Joška Kalilića, autora projekta ‘Čista i uređena Turska kula’. Dvosatnom volonterskom akcijom od 9 sati krenut će se u čišćenje i uređenje istočne zelene rubne površine Turske kule koja graniči s parkiralištem Brodosplita, a sadrži različiti akumulirani otpad.

U akciji će sudjelovati volonteri udruge JCI, GK Lovret te ostali volonteri koji su do sada sudjelovali u čišćenju i uređenju parka Turske kule. Javne gradske tvrtke – Čistoća i Parkovi i nasadi pomoći će u toj akciji u radnom priboru te odvozu sakupljenog otpada.

Tvrtka Brodosplit, čiji radnici najviše koriste parkiralište, osigurat će prigodni domjenak nakon završene akcije (oko 11 sati) na poligonu za protuavionski top iz Domovinskog rata na istočnom dijelu parka.