Prezentacija idejnog projekta Parka Mladosti -Turske kule kao sportsko rekreacijskog centra.

  U organizaciji, Vijeća GK Lovret, predsjednika Ivana Bege, njegovih zamjenika Siniše Jonjića i Andre Bartulović te ostalih vijećnika, održati će se Prezentacija Idejnog projekta prostora Parka mladosti u Splitu (Turska kula),  u utorak,  04.10.2016.g. s početkom u 18.00 sati u prostorijama DAS-a (Društvo arhitekata Split) […]

Read More