Popis mjesta i adresa za preuzimanje propusnica i e-propusnica zbog privremenog napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravka

Grad Split je objavio raspored GK/MO za rad radi izdavanja propusnica za građane grada Splita zbog privremenog napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravišta. http://lovret-split.com/wp-content/uploads/2020/03/Odluka-o-zabrani-napuštanja-prebivališta.privitak-1.pdf Zahtjevi za izdavanje propusnice podnose se isključivo putem e-mail-a sa svim potrebnim podacima. Propusnice u GK/MO […]

Read More

Prezentacija idejnog projekta Parka Mladosti -Turske kule kao sportsko rekreacijskog centra.

  U organizaciji, Vijeća GK Lovret, predsjednika Ivana Bege, njegovih zamjenika Siniše Jonjića i Andre Bartulović te ostalih vijećnika, održati će se Prezentacija Idejnog projekta prostora Parka mladosti u Splitu (Turska kula),  u utorak,  04.10.2016.g. s početkom u 18.00 sati u prostorijama DAS-a (Društvo arhitekata Split) […]

Read More