Nezavisna lista Ive Bege poziva na prezentaciju Studije održivog razvitka GK Lovret

Nezavisna lista Ive Bege poziva sve zainteresirane, a naročito kandidate za gradonačelnike/ce grada Splita danas u 18 sati u prostorije DAS-a (Društvo arhitekata Split), Starčevićeva 24., na prezentaciju Studije održivog razvitka gradskog kotara Lovret, koja je od značaja za cijeli grad Split.

Studijom je obuhvaćeno postojeće stanje javne komunalne infrastrukture: prometni sustav, čistoća, hortikultura, vodoopskrba i odvodnja, energetski sustav, kakvoća zraka i buke, trgovi, javni objekti i druge javne površine njihove značajke, kao i mjere i prijedlozi za operativne i strateške planove.

Studiju je naručio predsjednik GK Lovret gosp. Ivan Bego, a u zadanom roku od godinu dana, izradili su je stručnjaci volonteri u suradnji sa stručnim službama grada Splita i javnim tvrtkama. (Grad Split stručne službe, Čistoća d.o.o, Parkovi i nasadi d.o.o, HEP, Zavod za javno zdravstvo, Javna vatrogasna postrojba grada Splita, Cestar…)

Problematika namjene površine i komunalne infrastrukture  u gradu Splitu može se promatrati kroz tri osnovna elementa:

1. Neusuglašenost prostornih potreba i mogućnosti realizacije u povijesno formiranoj  gradskoj jezgri s ogromnim stupnjem privlačnosti, koja u naravi predstavlja pješačku zonu.

2. Postojeći nedostaci ili propusti u planiranju, projektiranju i realizaciji gradskih objekata i  komunalne infrastrukture (promet, čistoća, hortikultura, vodoopskrba i odvodnja, javna rasvjeta i kakvoća zraka i buka i dr.), te neusklađenost izgradnje novih poslovnih i stambenih prostora, atraktivnih sadržaja (kulturnog, zabavnog i sportsko-rekreativnog), kao i odgovarajuća komunalna javna oprema u cilju podizanju kvalitete održivog razvitka Grada.

3. Nedovoljno korištenje javnog gradskog prijevoza, odnosno njegova reorganizacija i primjena u novim urbanim uvjetima u Gradu.

Istraživanje je obavljeno s radnim timom od strane aktivnih članova GK Lovret, koji su sa svojim radom dali veliki doprinos o bitnim stavovima i idejama o stanju i mogućoj perspektivi održivosti u gradskom kotaru. Radni tim je u postupku izrade ove Studije postigao visoku suglasnost u vrednovanju elemenata koji utječu na kvalitetu života i održivost razvitka u GK Lovret.

Osim analize i metodologije istraživanja stanja bit će prezentirani i rezultati SWOT i TOWS analize, kao i model dinamičkog upravljanja prometom i putničkog terminala.

Kao zanimljivost iz same studije je i podatak da je GK Lovret najveći kotar u Splitu površinom i s brojem stanovnika (10.517 stanovnika), da je stambeni prostor samo na 1/3 površine, a na druge dvije trećine površine je Park mladosti (Turska kula), Brodogradilište Split i veći dio vojne luke Lora. U odnosu na druge kotare u Splitu (27 kotara i 7 mjesnih odbora) GK Lovret je prenapučen stanovništvom na stambenom prostoru za 3 puta više nego što je to u drugim kotarima. A mapiranjem je utvrđeno da u GK Lovret ima posađenih 1007 stabala i 15 m2 cvjetne površine

Prezentaciju će najaviti predsjednik GK Lovret gosp. Ivan Bego, a moderator će biti zamjenik predsjednika GK Lovret gosp. Siniša Jonjić. Samu prezentaciju će obaviti najzaslužniji za izradu Studije gosp. mr.sc. Ljubomir Jurčev Martinčev dipl. ing. prometa koji je vodio i koordinirao sve faze izrade studije.

izvor: dalmatinski portal

Ovdje možete pogledati cijelu STUDIJU GK Lovret svibanj 2017