Novosti u Kotaru Lovret i na Brodarici

Poštovani,

od ponedjeljka 1.3.2021.g. možete ponovo pratiti nova saznanja i događanja u našem kotaru i posebno na Brodarici. Sve upite, primjedbe, pohvale i kritike kao i sudjelovanje sa svojim tekstovima, slikama … možete poslati putem kontakta na

info.lovret.split@gmail.com

bilo anoninmo, aliasom ili s imenom kojim navedete, ono neće biti objavljeno već samo materijali koje ste poslali. Ukoliko želite objavu pod nekim od navedenih mogućnosti morate dati privolu o objavi vašeg imena (naziva) koju možete zatražiti također e-mailom.