PROMJENJIVE KAMATE SU NIŠTAVNE, ALI SE LJUDI I DALJE BOJE TUŽITI BANKE! EUR, CHF I KUNSKI DUŽNICI IMAJU PRAVO NA POVRAT PREPLAĆENIH KAMATA!

Pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda Pž-7129/13-4, potvrđenom i na Vrhovnom sudu, utvrđena je nezakonitost primjene promjenjive kamatne stope u kreditima sklopljenim od 10.9.2003. do 31.12.2008. u bankama: Zaba, PBZ, Erste, RBA, Hypo, OTP i Splitska banka. Presuda se odnosi i na kunske i na EUR i na CHF kredite, odnosi se i na otplaćene kredite, na otkazane kredite i kredite u otplati.

Ustavni sud je poslao Vrhovni sud na popravni ispit, pa će VS, na radost dužnika, ponovo odlučivati o zakonitosti valutne klauzule i razmotriti dodavanje Sberbanke na popis banaka koje su varale klijente nezakonitim povećavanjem kamata.

Bankarske malverzacije, pristranost HNB-a, nezainteresiranost političara, neshvaćanje izračuna konverzije na nekim sudovima, korumpiranost pravosuđa (kako sudaca, tako i odvjetnika), te neimaština, obeshrabrile su mnoge CHF dužnike da tuže banke za preplaćene kamate ili za ništetnost ugovora, iako je zakon na njihovoj strani.

Pravo na obeštećenje imaju i euro i kunski dužnici, ali se ni oni ne odlučuju u velikom broju na tužbe. Pravosuđe je rak rana našeg društva i na ovom primjeru gdje je zakon na strani građana se vidi koliko naši ljudi ne vjeruju odvjetnicima i sucima i koliko se boje ulaziti u sudske sporove jer su na primjerima brojnih korumpiranih političara i poduzetnika imali priliku vidjeti kako naše pravosuđe ne funkcionira i kako se unatoč svim dokazima, kriminalci puštaju na slobodu.

Ako imate rodbinu, prijatelje ili poznanike koji su od 2003. do kraja 2008. podizali EUR, CHF ili kunske kredite, hrabriote ih da podignu tužbe protiv banka. Banke računaju na pasivnost i strah građana.

Svojim facebook statusom vam i Goran Aleksić, saborski zastupnik stranke Snaga, također poručuje da ne odustajete od svojih prava i da tužite banke koje su vam dužne vratiti vaš teško zarađeni novac.

Goran Aleksić:

PREKRŠAJNI POSTUPCI
Visoki prekršajni sud još nije odlučio kažnjavati banke, i moguće je da će ih čak na kraju i oslobađati. Posebice je zanimljiva konstatacija VPS-a koja se odnosi na ZABU, da je banka udovoljila kriterijima ukoliko je imala definirane parametre na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju iz Narodnih novina 112/12. Takva jedna konstatcija visokoga suda jest katastrofa za hrvatsko pravosuđe. Kao prvo, takvom konstatacijom se izravno drži lojtrice bankama u njihovoj samovolji kod određivanja parametara, drugo krše se odredbe članka 1022. Zakona o obveznim odnosima, i treće još najgore, VPS se poziva na zakon koji uopće ne vrijedi za ugovore koji su ugovoreni prije 1. siječnja 2013. godine. Nevjerojatno je da VPS ne zna da se ZIDZPK 112/12 ne odnosi na naše ugovore i ne vrijedi za naše ugovore, izuzetno vrijedi tada unesen stavak 5. u članku 11.a, što je propisano stavkom 6. u tome članku, koji se odnosi na pravo prijevremene otplate kredita bez naknade ako banka poveća kamatnu stopu. Uistinu katastrofalno razmišljanje visokoga suda. Neka znaju suci VPS-a da ćemo pokrenuti val ustavnih tužbi pred Ustavnim sudom i val zahtjeva za zaštitu zakonitosti pri DORH-u, ako krenu s takvim sramotnim načinom odlučivanja! Neka vide kako je Vrhovni sud prošao sa svojom revizijom! Neka im to bude primjer!
A tužiteljima poručujem – NE KLONITE DUHOM I NE ODUSTAJTE!(izvor:flash.hr)