GK Lovret prijavio projekt Turske kule pod nazivom „PARK +“ na natječaj za urbanu algomeraciju Split

GK Lovret je danas dobio obavijest od Grada Splita, od više savjetnice za međunarodne i evropske fondove gđe. Jerkunice,  da predana prijava na javni poziv (projektna ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije) Grada Splita od 3. svibnja, 2016.g.  idući tjedan ide u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU  na daljnje smjernice za projekte koji su predani, te ćemo uskoro dobiti i više informacija za naš predani projekt.

16-01-PROJEKTNI ZADATAK ZA UREĐENJE PARKA MLADOSTI

karta GK Lovret

Prijavu možete pogledati ovdje.           Aglomeracija Split

11052526_936506123037836_3022069030201916992_n

Odgovor koji smo ranije dobili za prijavu projekta Turske kule pod nazivom „PARK +“ je ohrabrujući.

Citirano: “Najljepše zahvaljujemo na dostavljenoj odličnoj i potrebnoj projektnoj ideji i Vašem doprinosu u izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split!”

Istina je da za oživljavanje parka Mladosti – Turske kule i promocija Idejnog arhitektonskog rješenja pod nazivom “PArk +” nije nastala preko noći. Predloženi projekt je GK Lovret još u svibnju 2014 g. pripremio u svome četverogodišnjem programu  (program GK Lovret od 2014- 2018) i imao plan i program uređenja Turske kule u više faza i različitih izvora financijskih sredstava.

No da ne bude zabune kako neki tvrde, da su oni zaslužni sa sadašnje stanje, a akcije čišćenja  organizirana od strane organiziranih građana, moram napomenuti,  GK Lovret s planom i programom u suradnji s dr. Kalilićem koji je kotaru Lovret iznio prijedlog načina čišćenja,  zajedno s volonterima, službama Grada Splita i više gradskih poduzeća u 10 akcija očistili i uredili Tursku kulu.

Za to iznimno zalaganje GK Lovret je predložio Gradu Splitu kandidata Dr. Kalilića za osobnu nagradu grada Splita koji je i na kraju grad Split prepoznao kao vrijedan doprinos i dodijelio mu nagradu.

GK Lovret nije nakon čišćenja stao, već nastavio s daljnjim akcijama i po planu i programu naručio idejno rješenje uređenja parka kao sportsko rekreacijski centar, kao i maketu. Volonterskom radu za tu fazu se odazvala mlada arhitektica Vanda Trifunović koja je na kraju svog rada, koji je trajao više mjeseci, u organizaciji GK Lovret s njom i DAS (društvo arhitekata Split)  u dva navrata izvršio prezentaciju projekta pod nazivom „PARK +“  Turska kula sportsko rekreacijski centar u prostorima DAS-a.

Već ranije, a na početku spomenuto,  GK Lovret je predao i prijavu s projektom pod nazivom „PARK +“  u natječaju za urbanu aglomeraciju Split s predviđenim troškom za izradu dokumentacije u iznosu od 600.000,oo (šesto tisuća) kuna kao i procijenjenu vrijednost projekta  u iznosu između 10.000.000,oo (deset miliona)  i 50.000.000,oo (pedeset miliona) kuna.

Nakon pregleda pristiglih prijava i odluke Ministarstva nadamo se da će prijedlog projekta PARK+ biti prihvaćen kao društveno korisni projekt za strategijsko planiranje i razvoj grada Splita.

Siniša Jonjić,dipl.ing.

zamjenik predsjednika vijeća Gradskog kotara Lovret u Splitu

Pobuna stanara na Brodarici protiv upravitelja Direkcija za stanovanje

Pobuna stanara na Brodarici protiv upravitelja Direkcija za stanovanje

 

Kako se saznaje od dijela stanara Brodarice, nakon višegodišnjeg neodgovornog i neprofesionalnog rada njihovog upravitelja Direkcije za stanovanje, stanari su nakon očiglednog sve lošijeg i lošijeg stanja zgrade zatražili uvid u njihovo financijsko stanje računa zgrade kao i dokumentaciju konstrukcijskog stanja njihove zgrade, jednog od 12 ulaza Stambeno poslovnog objekta Brodarica.

 

Šokirani stanari nisu mogli doći sebi kada su nakon upita o financijskom stanju tj. računu pričuve dobili odgovor Direkcije za stanovanje da na računu nemaju ni kune.

 

Relativno nova zgrada, useljena 2007 godine, nakon garancijskih rokova, nije bilo potrebe za većim zahvatima saniranja osim redovnog održavanja dizala, PP opreme i slično, postala je opasna za stanovanje.

 

Na upit stanara gdje je potrošen novac s računa pričuve zgrade koji su marljivo sakupljali 9 godina, Direkcija za stanovanje nije imala odgovor. Kulminacija nezadovoljstva i protesta usmjerenog prema Direkciji za stanovanje je nastala kada ih je isti doveo pred gotov čin o aktiviranju bankovne mjenice o podizanju kredita za saniranje i održavanje zgrade o čemu nikada nisu razgovarali, dapače zadnji sastanak stanara sa Direkcijom za stanovanje je održan prije više od tri godine te osim postavljanja svojih dopisa na oglasnoj ploči nije bilo nikakve druge komunikacije s Direkcijom za stanovanje.

 

Kako od goreg može bit još gore, nakon saznanja da moraju podignuti još jedan kredit kako bi pokrili dugove stanara neplatiše i tek tada „solventni“ mogu podignuti kredit, dogovoren od strane Direkcije za stanovanje, sa njima nepoznatom turskom KENT Bankom, totalno izbezumljeni su bili na rubu fizičkog konflikta.

 

No, ni tu priči nije kraj. Na upite stanara ima li još koji problem sa njihovom zgradom, a oni to ne znaju, Direkcija za stanovanje ih kratko informira. Da istina, ima tu još nekoliko problema. Hidrantska mreža u vašoj zgradi nema više od dvije godine vode u cijevima, gromobran nema atest, panic rasvjeta doduše ima atest, ali je na zahtjev stanara ilegalno spojen senzor rasvjete, te je praktički nevažeći, vatrodojava u zgradi i dizalu kao i u strojarnici postoji, ali također neatestirana. Odimna klapna navodno ispravna i atestirana kako tvrdi Direkcija za stanovanje dok stanarima nije jasno kako ta izdvojena jedinica na vatrodojavnoj centrali može biti ispravna ako je spojena na neispravnu centralu.

 

Uglavnom, laički zaključak je da njihova i zajednička imovina na SPO Brodarica propada jer su stanari „zabranili“ upravitelju da se održava zajednička imovina jer to košta nešto novaca, ali za odvjetničke usluge, tužbe, naknadu Direkciji za stanovanje tj. njihov angažman na njihovoj zgradi moraju svaki mjesec platiti, pa čak uredno bespotrebno plaćaju ateste za protupožarnu opremu koja je dijelom ili cijela neispravna. Naplatiti 2000 kn za dva lista objavljeno na oglasnoj ploči o kreditu u sanaciji, bi poželio svaki bilježnik. No eto, tako radi Direkcija za stanovanje, a stanari plaćaju.

 

I sad se pitaju kako nemaju kuna na računu.

 

E da, Direkcija za stanovanje im je rekla da bi i za to trebali podignuti kredit, ako žele da atesti ipak budu pravovaljani. Očito svrha ovog upravitelja nije održavanje nekretnine suvlasnicima već plaćanje nepotrebnih „usluga“, a za ateste trebaju podignuti kredit.

 

Nego da se vratimo na početak priče. Kredit kod KENT banke za sanaciju krovne plohe bi bio u iznosu od 68.887,00 kuna što bi bilo s kamatama i kreditom za pokrivanje dužnika pričuve iznosio ukupno cca 140.000,00 kuna. I to da bi lakše otplatili kredit dobiti će mogućnost otplate na 10 godina. Još jednom naglašeno da je to bila najjeftinija od 10 pristiglih ponuda koje stanarima uopće nisu predočene.

 

Iz dobivene ponude koju Direkcija za stanovanje nije predočila stanarima, nije jasno zašto Direkcija za stanovanje nije stanarima predočila tu ponudu dobavljača i izvođača koji bi sanirao krovnu plohu za 3 (tri) puta manji iznos i koji daje garanciju od 10 godina, kao i mogućnost nepotrebno podizanje kredita, pa tako i plaćanje „solventnosti“ i kamata, jer bi izvođač i dobavljač pristali na 12 mjesečnu otplatu iz pričuve koja bi po stanu iznosila cca 80 kuna mjesečno u 12 mjeseci.